Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening.

Vanaf 25 Mei 2018 moet iedereen zich aan de AVG houden. Deze ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ beschermt jouw privacy en zorgt ervoor dat bedrijven duidelijk kenbaar moeten maken welke gegevens ze van je opslaan én geeft je het recht om persoonlijke gegevens te laten verwijderen.

Ik doe mijn uiterste best om deze heldere algemene voorwaarden bij u onder de aandacht te brengen. Ik maak nergens een geheim van en ik werk niet met kleine lettertjes.

De uitgebreide versie van de voorwaarden en Privacy verklaring is te vinden op mijn website www.mijnpaardinbeweging.com Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus.

  • Paarden dienen altijd schoon en droog aangeboden te worden. Aangezien het niet mogelijk is om natte paarden te masseren.
  • De plaats waar de behandeling word uitgevoerd dient droog ( ondergrond) te zijn en zo goed als mogelijk zich in een enigszins rustige omgeving te bevinden zodat het paard geen last ervaart van externe factoren die onnodige spanning veroorzaken.
  • Annuleringen moeten te laatste 48 u van te voren doorgegeven worden en per mail oonathielens@mijnpaardinbeweging of telefonisch 00497610894. Bij laattijdige verwittiging wordt de behandeling voor 50% aangerekend

Aansprakelijkheid

  • De eigenaar blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor het paard ook tijdens de massage behandeling.
  • Ik handel naar eer en geweten tijdens de massages en neem geen onnodige risico’s . Mocht ik het nodig achten de behandeling stop te zetten uit veiligheidsoverwegingen dan zal ik deze keuze ook zeker doorvoeren.
  • De gezondheid en de veiligheid tijdens een behandeling voor paard en mens staan altijd voorop.
  • Bij zichtbare ernstige blessure alvorens de massages worden aangevangen word u doorverwezen naar een Dierenarts.
  • De massage is een aanvulling op de algehele verzorging van uw paard en is in geenszins vervanging voor veterinaire zorg. Bij twijfel zal ik u altijd doorverwijzen naar een Dierenarts .